Αροτρόβιδες/Φρεζόβιδες (1)

Ατσαλόβιδες Αυτοδιάτριτες (1)

Βίδα Εξάγωνη Γαλβανιζέ (4)

Νοβοπανόβιδες (4)

Ντίζες (10)

Παξιμάδια (1)